Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1537-14-7928-34r

Kathelijn, dochter wijlen Ghijb Peters verkoopt aan Cornelis, zoon van wijlen Gherit Hermans een jaarlijkse pacht van 23 lopen rogge uit:
1. huis, hof en grond, groot 6 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hasselt.
Belendingen: Gherit zoon van wijlen Jan Reijner Crilaaerts een zijde
Wouter die Bont ander zijde
Gherit Jan Reijnen Crillaerts een einde
die straet ander einde
2. een stuk land, groot 3½ lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hasselt.
Belendingen: Kinderen Willem SBeeren een zijde
| R 283/ 39r
3. aan stuk land, groot ½ lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hasselt.
Belendingen:
Gherit Jan Reijner Crillaerts een zijde
Wouter die Bont ander zijde
Kathelijn Ghijb Peters had deze pacht gekocht van Mathijs zoon van wijlen Jan van Eijnde.
Staat te los.

1537, januari 31

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832