Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1547-14-7938-62v

Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts verkoopt aan Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits een huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, 2 roeden en een half vierde roede, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde aan die Postelstraet tussen:
Cornelis Lambrecht Willems een zijde
Matheus Wouter Gherits ander zijde
Peter Jan Reijnen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk erf in land en weide liggende groot ca 3 lopensaet, 13 roeden en 1 vierde roede, gelegen als voor tussen:
Cornelis Lambrecht Willems een zijde en een einde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en ander einde
Matheus zal daaruit gelden:
2 mud rogge erfpacht aan het klooster vanden Baseldonck, in den Bosch te leveren in Bossche maat.
4 lopen rogge erfpacht aan Jan van Buijten oon in de maat van den Bosch en daar te leveren.
1 lopen rogge erfpacht aan de persoonschap van Tilburg.
½ Oude Groten aan de Hoge Rentmeester in den Bosch in Oisterwijk te betalen.
De schouwwaterlaat, die naast het laatste stuk erf loopt te onderhouden.

1547, februari 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832