Menu

Documenten

Document R-1566-14-7957-58r

Jan soen wilner (wijlen) Daniel Gerit Hermans een stuck erffs met eenre schueren hem toebehoorende vi lopensaet xii roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) Creijeven aldaer tusschen erffenisse Peteren Jan Sijmons dat vande zelven erve is deen zijde ende tusschen erffenisse Thonis Gerit Beijkens dander zijde streckende vander gemeijnder straten totter erffenisse Daniel Cornelis Cornelis Daniels welck stuck erffs metter schuer Jan voirs gecocht ende vercregen hadde tegens Jacoppe sone wilner (wijlen) Jan Sijmons, ende Anthonis sone wilner (wijlen) Laureijs Jan Berthouts, als momboir ende toesiender van Lenart, Laureijs, Jenneken, Engel, Henrick, ende Jenneken onmondige kijnderen Henricx Jan Sijmons pro ut in litteris de Tilborch (zoals in de brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peteren soon wilner (wijlen) Jan Sijmons voirs simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen ende et promisit super se (en belooft op zijn persoon) etc. ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs etc. ende allen commer ende calangie van zijnen twegen daer op comende altemael aff te doen den zelven datum et scabini ut supraFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832