Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-32v

Jan en Herman, gebroeders, zonen van wijlen Gerit zoon van wijlen Herman Heijsten, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonis Denis Meijnaerts een jaarlijkse en erflijke pacht van 2 mud rogge uit een stuk erf gelegen in weiland, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Daniels en Sijmon Reijnkens een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
erfenis van Jan Daniels ander einde.
Nog uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Peter Willem sBeren een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
erfenis van Henrick Cornelis Appels ander einde.
Welke erfpacht Gerit zoon van wijlen Herman Heijsten hun vader gekocht had van Hanrick Cornelis Appels, welke Jan en Herman ten deel gevallen was tegen hun broers en zusters.

Staat te los met 100 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

1533, januari

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832