Menu

Documenten

Document R-1542-14-7934-12v

Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jheronimus natuurlijke zoon van wijlen Heer Rutger van Holten een jaarlijkse en erfelijke cijna van 30 stuvers, elk jaar met lichtmis, uit huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Peter Wouter Vermee een zijde en een einde.
de kinderen van wijlen Henrick Wouter Willems ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk weideveld gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Langhstraat tussen:
Gherit Jan van Boerden en Jan Daniel van Boerden, zijn neef een zijde
Pauwels Gherit Smolders ander zijde
Lambrecht Willem Lemmens een einde
de Langhstraet ander einde.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 25 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, behalve dat Jan of zijn nakomelingen dat met Sint Jansmis tevoren op moeten zeggen. Ook wanneer Jheronimus voors. of zijn nakomelingen de hoofdsom willen hebben en dat met Sint Jansmis bijtijds opgezegd zullen hebben zullen Jan voors. of zijn nakomelingen met lichtmis daarna de hoofdsom voors. opbrengen en betalen.

1542, juni 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832