Menu

Documenten

Document R-1532-14-7925-27r

Andries weduwe van Willem zoon van wijlen Wouter Verschueren, dochter van wijlen Jacop vanden Brekel, heeft wettelijk en erfelijk overgegeven aan Peter en Peter, gezusters, haar kinderen, al haar tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Arijaen Michiel Roelofs een zijde en een einde
de gemeijn straat ander zijde en ander einde.

Heer Huijbert, priester, en Peter en Peter, gezusters, kinderen van wijlen Willem Wouter Verschueren, die Willem voors verwekt had bij Andries zijn huisvrouw, dochter ut supra, uit kracht van testament door Willem en Andries hun ouders gemaakt, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts een huis, hof en erfenis ut supra.
Bastiaen koper moet hieruit gelden aan de Persoonschap van Tilburg 1½ lopen rogge erfpacht en aan Gerit Zuermonts.

1532, december 19

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832