Menu

Documenten

Document R-1716-14-8188-89v

Dionijs van Gorp als inne houwelijck hebbende Cornelia Herman van Heijst cedit aen Maria weduwe Gerit Verschueren, een parceel ackerlant groot een halff loopensaet oftte etc. gelegen onder dese heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer oost, en zuijd eenen ackerwegt, west, ende noord Norbertus Francken, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc, gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den vier en twintigsten augustij seventien hondert sesthien,

Cooppenn: 34 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832