Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1546-14-7937-57r

Anthonis zoon van wijlen Wouter Thonis en Aert zijn broer verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts een huis, hof, schaapskooi, wagenhuis en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg aan die Velthoven tussen:
Jonkheer Adriaen van Malsen en Lijsbet de weduwe van Gherit de Bont een zijde
Heijliger Jan Crillaerts ander zijde
Jonker Adriaen van Malsen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Heijliger zal daaruit gelden:
½ mud rogge erfpacht aan Cornelis Jan Wouters.
1½ lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg
1 lopen rogge erfpacht aan de rector van Sint Anthonis altaar in de kerk van Tilburg.
3 stuiver en 1 oirtstuiver erfcijns aan Jacop Emmen in Oisterwijk.

Anthonis zoon van wijlen Wouter Thonis en Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts als man van IJken dochter van wijlen Wouter voors. verkopen aan Aerd zoon van wijlen Wouter Thonis 2/3 deel in een stuk land gelegen te Tilburg aan die Velthoven, het gehele stuk tussen:
Claeus Andries van Gorcum en Peter Jan Martens een zijde
Steven Willem Stevens en Aerdt Wouter Thonis ander zijde
Claeus Andries voors. een einde
Aerdt Wouter Thonis ander einde.

Anthonis en Aerdt ut supra verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts elk hun deel in een stuk erf in weiland, gelegen te Tilburg in die Hasselt aan het Goerke, het geheel tussen:
Aerdt Wouter Thonis een zijde en einde
de gemeijnt van Tilburg genaamd het Goerken ander zijde
Jonker Adriaen van Malsen ander einde.
Nog elk hun deel in een stuk erf ook in weiland, gelegen als voor tussen:
Aerdt Wouter Thonis beide zijden
Marija de weduwe van Gherit van Ethen een einde
het voors. eerste stuk ander einde.
Nog elk hun deel in een stuk erf ook in weiland gelegen, het geheel stuk gelegen als voor tussen:
Jonker Adriaen van Malsen een zijde
Aerdt Wouter Thonis ander zijde
Cornelis Heijnen een einde
de gemeijnt van Tilburg genaamd het Goerke ander einde.
Uit het laatste gehele stuk moet Heijliger betalen:
7 vierdevaet rogge erfpacht aan Jen de weduwe van Claeus Steven Reijnen.
1 penning Hollands erfcijns aan de Gezworenen van Tilburg.
De verkopers te laten wegen, waar ze dat nodig hebben en ook de voorhof te gebruiken, zoals ze dat gedeeld en elkaar gewezen hebben.

Item Anthonis voors. en Heijliger als man van IJken dochter van wijlen Wouter voors. verkopen aan Aerdt zoon van wijlen Wouter Thonis elk hun deel in een stuk erf in weiland, gelegen te Tilburg in het Goerke, het geheel tussen:
Jonker Adriaen van Malsen een zijde
Heijliger voors ander zijde en een einde
Marija de weduwe van Gherit van Ethen ander einde.
Nog elk hun deel in een stuk erf ook in weiland, het geheel gelegen als voor tussen:
Heijliger voors. beide zijden
Cornelis Heijnen een einde
de gemeijnt genaamd het Goerke ander einde.
Uit het gehele laatste stuk te gelden:
7 vierdevaet rogge erfpacht aan Jen de weduwe van Claeus Steven Reijnen.
1 penning Hollands aan de Gezworenen van Tilburg.

1546, januari 29

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832