Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1534-14-7926-41r

Gekomen en gecompareerd zijn geweest voor schepenen Elen zoon van wijlen Jan Eelkens aan de ene zijde en Herman zoon van wijlen Gerit Heijsten aan de andere zijde en ze hebben een erfruil gemaakt zoals hierna is beschreven. Zo zal Elen voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Heijl Leijten, waar een arm van een waterlaat tussen gaat een zijde
erfenis van Cornelis Gerit Heijsten waar een waterlaat tussen gaat ander zijde
erfenis van Gerit van Ethen en Joest zijn zoon een einde
de gemeijn straat ander einde.
Elen voors moet de schouw van de waterlaat voors onderhouden naar oude gewoonte.

Hiertegen zal Herman voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Bunten, aldaar tussen:
erfenis van Aert Veramelvoert een zijde
erfenis van Peter van Boerden ander zijde
de landscheiding met Breda een einde
de Broecksloet ander einde.
Herman voors moet hieruit betalen 1 tuijn erfcijns aan het Convent van Tongerlo en hij moet de schouw verwaren. Nog hiertoe de helft van een jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge uit een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet genaamd die Lange Acker, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in dat Creijenvenne, aldaar tussen:
erfenis van IJda weduwe van Reijnier Crillaerts een zijde
erfenis van Jan Jan van Boerden ander zijde
en nog uit meer onderpanden. Welke helft van dat mud rogge erfpacht nu betaalt Herman voors.

1534, maart 27

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832