Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-329r

Jan Baptist Hosemans als last en procuratie hebbende van Roeloff van Leuven in houwelijck hebbende Johanna Hosemans volgens de procuratie daar van sijnde gepasseert voorden notaris Philipus Forcade en getuijgen binnen Vianen inne dato 14e april 1742 op heden vertoont, en alhier geregistreert, cedit aan Nicolaas Borgers een huijs en hoff groot een en een quart L offte etc. gestaan ende gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost en noort Laurens van Dooremaal, zuijt de straat, en west Joris van Gorp, los en vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den een en twintigsten junij seventien hondert twee en veertig.

Cooppenn: en slagen 425 gulden voldaan.

Den selven cedit aan Leendert van Tulder een parceel ackerlant en weijde groot drie en drie quartier L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar oost Clasijntie van Beurden, zuijt Denijs Hoirvoorts, west Adriaan de Rooij, en noort Gijsbert van de Loo, los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den een en twintigsten junij seventien hondert twee en veertig.

Cooppenn: en slagen 292:10:0 voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832