Menu

Documenten

Document R-1629-14-7998-169r

Jan sone wijlen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens een stuck saeijlants twee lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten inden Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Willem Goijartssoon deen sijde ende tusschen erffenisse de kijnderen erffenisse Gijsbert ende Anna kijnderen wijlen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens dander sijde, streckende vande erffenisse Goijart Jan Goijartssoon tot seeckere steghde aldaer ut dicebat legittime etc. Geritden sone wijlen Cornelis Cornelissoon de Beer tsamen mette gerechticheijt vanden wech over de voors. steghde vande strate aff hiertoe behorende met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (vii februarij 1629, scabini Gilse et Brock).

Ontnaerdert door Adriaenen sone wijlen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens broeder van vercopere promittens obligans etc. datum vij februarij 1629, scabini Graeff et Brock.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832