Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-132r

Adriaen Cornelis Phiers cedit aen Cornelis Elias Verwers, ende Gerit Adriaen Verwers, een parceel zaijlants groot twee loopensaet ende een halff ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Maerten Laureijssen, zuijt Adriaen Verhoeve, west de straet, ende noort Jan Cornelis Craijers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den vijftienden junij sestien hondert en ses en tachentigh.

Cooppenn: 150 gulden voldaen met casseren van eene schepen gelofte de dato 8 meert 1656.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832