Menu

Documenten

Document R-1705-14-8186-13r

Johan Laureijs Colen, aende Velthoven, cedit aen Cathalijn Cornelis Leijten, weduwe wijlen Adam Adriaen Denis, een parceel soo saeij als weijlant, groot vier loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tussen de erffenisse, oost Peeter Goijaert Heerdens, suijt Hendrick vander Burght, west de straet, ende noort Goijaert ..., los ende vrij, uijtgenomen wegen,stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen kommer etc., actum den negentienden meert,

Cooppen 18 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832