Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8189-127r

Jan Adriaen Maes cedit aen Anna Adriaen Janssen ... wedue van Cornelis Adriaen Maes de helfte gemeen en onverdeelt in een huijs, hoff en aenstede groot twee en een halff loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh aende Hasselt aldaer ter plaetse aent Creijven oost de straet, zuijd Adriaen Embregt Maes, west Jan Maes, ende noord Adriaen Gerit Huijben en andere, item de helffte in een parceel ackerlandt groot een loopensaet offte etc. gelegen als voor, oost Peter Deckers, zuijd Cornelis Maes, west de straet, ende noord Lambert Jan Crijnen, met de helfte in een parceel ackerlandt groot int geheel drie quartier loopensaet offte etc. gelegen als voor oost Peter Mutsaers, zuijd Peter Bartelen?, west eenen sloot, ende noord Mattijs Maes, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den dertigsten meert seventien hondert drie en twintigh,

Cooppenn: 165 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832