Menu

Documenten

Document R-1743-14-8193-13r

Cornelia Gerart Hensen weduwe en testamentair boedelhoudster wijlen Matthijs Nicolaas Maas volgens de testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris Conelis Cloostermans en getuijgen alhier inne dato 27 maart 1730 op heden vertoont, cedit aan Willem de Rooij een halff huijs en agterhuijs aanden oostenkant scheijdende op de graat vande schouw tussen deese en de wooninge ten westen, met den hoff meede aan den oostenkant groot drie quartier L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt , aldaer aan 't Craijven, oost den gemenenwegt, zuijt den Armen van Tilborg, west en noort Wouter van de Ven, belast met sestien stuijvers en acht penningen in eene meerdere rente aan de fabrique Kerke alhier, item met een duijt chijns s'jaars aanden Ed. Heer alhier, voorts los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den drie en twintigsten februarij seventien hondert drie en veertigh.

Cooppenn: 50 gulden hier op betaalt bij de vest 25 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832