Menu

Documenten

Document R-1674-14-8018-93

Den voorn. Wittebol (Johan Wittebol als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouw ende dochtere wijlen Cornelis Janssen vanden Merenberch d'oude) heeft vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Joost Hoirevoirts een parcheel ackerlants groot twee lopensaeten, twintich ende een halff roeden gemeten ... begrijpende gelegen onder de prochie van Tiborch ter plaetse genaemt achter het Creijenven oist ..., west eenen wecht, noort de wed: Emberecht Adriaen Geritssen, suijt Gerrit Willems van Amelsvoirt, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma actum et scabini ut supra ( 23 augustij 1674).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832