Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8187-249r

Jan Willem Heerdens cedit aen Hendrick vander Burght een parceel soo bos, als heijde groot een loopensaet offte etc. gelegen aende Hasselt alhier binnen Tilborgh, oost Peeter Heerdens, zuijd Jan de Roij, west Joost de Beir, ende noord de gemeente, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. , gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den achsten meij seventhien hondert veertien.

Cooppenn: 25 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832