Menu

Documenten

Document R-1505-14-7902-9r

Cornelis Henrick soen als man ende momboir Elizabeth sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Jans van Son een stuck hem toebehorende gheheijten die Stijacker ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetsen gheheijten in die Hasselt Acker tussen erffe Gherit Jan Reijnen deen sijde ende tussen erffe Gherit Meeus dander sijde streckende van de ghemeijne ackerwegh totte erffe Ghijb Vermee met meer anderen als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Jan Daniels soen van Boerden et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij alsmen los ende vrij erve sculdich is te waren ende alle commer ende calangie daer op comende aff te doen dach xi februarij scabini Beris, Stevens.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832