Menu

Documenten

Document R-1592-14-7983-15v

Jan soone wijlen Peter Hermans, een stuck saijlants geheijten dat Geluck hem toebehoorende ii lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genoemd) aende Hasselt inde Sloprijdt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis sBeren deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gheridt Meeuss totte erffenisse Geridt Willems Veramelvoirt, daer de schauw waterlaet tusschen beijde is loopende ut dicebat (zoals zij zeiden) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Dirck Janssoon met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen des heeren schauw vande voirs. waterlaet na oude gewoonte te onderhouden, datum xxiii junij 1592, scabini Brock et Borchmans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832