Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-100v

Compareerde voor etc. Anthonij Janssen Beris weduenaer wijlen Maria Marten Phiers, den welcke verclaerde te desisteren ten behoeve van sijne kinderen vant regt van togt als hem was competerende in seekere huijsinge hoff en twee perseelen erve gestaen ende gelegen onder Tilborgh, aent Creijven, sonder ietwes daer op te reserveeren, maer daer aen te renuntiren inne gerequireerde forma, actum den aghtienden meij seventhien hondert drie en dertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832