Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-250v

Wouter Peeter Jacobs cedit, aen Jenneken Peeter Jacobs, sijn suster, een parceel ackerlants, groot een ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier, oost de gemeente, suijt de kinderen Jan van Eeten, west Sijmon Peeters ..., ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (27e augustij),

Cooppen 12 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832