Menu

Documenten

Document R-1546-14-7938-38v

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Juetke de weduwe van Claeus Anthonis Meeus Biekens, haar te tochten en haar wettige kinderen, door wijlen Claeus voors. verwekt, ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 18 lopen rogge uit een huis, hof, schuur, schaapskooi met zijn grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hasselt tussen:
Cornelis Cornelis sBeren een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
Cornelis Cornelis Wouters ander einde.
Nog uit een stuk erf nu ter tijd in land liggende, groot ca 7½ lopensaet, gelegen in Sterts Hoeve tussen:
Jan Jan Eelkens een zijde
Herman Gherit Hermans, de weduwe van Peter Willem sBeren en haar kinderen en meer anderen ander zijde
Jan Cornelis sBeren, de weduwe van Gherit Hagaerts met haar kinderen en meer anderen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde
Nog uit een stuk land genaamd de Polder met het heesterbos daarnaast en en daarin liggende, samen groot ca 8 lopensaet, gelegen aan die Hoeven tussen:
het Convent van Tongerloe een zijde
de Abt van Tongerloe ander zijde
de Abt van Tongerloe en meer anderen een einde
die gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog uit een stuk beemd van ca 2 bunder gelegen in die Sporct tussen:
Willem Willem Mutsaerts met zijn kinderen een zijde
Adriaen Jan van Ghestel ander zijde
Henrick Wouter Ariaens, Daniel Jan Reijnen en anderen een einde
de stroom genaamd die Leije ander einde.

Staat te los met 64 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarpacht en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.

1546, december 9

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832