Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-113r

Michiel Peter van Poppel, ende Jan Peters van Poppel cedunt aen Geerit Peter van Poppel twee derde parten in een parceel ackerlant groot int geheel twee loopensaaten offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aent Creijven aldaer oost Jan vanden Meegdenbergh, zuijd den selven, west Adriaen Maes, ende noord de kinderen Johan Soffaers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den een en twintigsten julij seventhien hondert drie en dertigh,

Cooppenn: 40 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832