Menu

Documenten

Document R-1741-14-8192-243v

Adriaan Schaapsmeerders als momboir, en Jan Vincent van Dun toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Cornelis Wouter Smolders daar moeder van was Cornelia van Dun, den voorn. Jan Vincent van Dun nog als momboir, en Laurens Jan Jonckers vader en toesiende voogt over sijne twee onmondige kinderen verwekt bij wijlen voorn: Cornelia van Dun met consent en authorisatie van Heeren Wethouderen alhier in dato 6e meij 1741 op heden vertoont, cedunt aan Thomas Verbunt een huijs en hoff groot dartig roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Cleijn Hasselt, aldaar oost Jan Babtist van Groenendaal, zuijt de weduwe Gerart Couwenberg, west de straat, en noort Adriaan de Jong, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum vier en twintigsten junij seventien hondert een en veertig.

Cooppenn: en slagen 125 guldens voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832