Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-34r

Aerdt soone wijlen Adriaen Willem Ghoijaertssoon een stuck saijlants geheijten de Streep twee lopensaet ende een halff roije metten mate etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meussoon doude dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe metten kijnderen Herman Jan Gheridt Hermans totten gemeijnde straet geheijten de Langstraet voirs. ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Jannen soone wijlen Adriaen Willem Ghoijaertssoon voirschreven sijnen broeder met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (primo Martij 1599, Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832