Menu

Documenten

Document R-1714-14-8187-241r

Jan Geerits de Cocq, cedit aen Hendrick Gijsbers vande Loo een derde part onbedeelt in een parceel weij ende ackerlant groot int geheel drie loopensaet offte etc. gelegen alhier binnen Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Cornelis Beris, zuijd, ende noord de gemeente, ende west Cornelis Adams, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum in dato ut supra (den negentienden maert seventhien hondert veertien).

Cooppenn: 36 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832