Menu

Documenten

Document R-1521-14-7917-51v

Peeter soen wilner (wijlen) Willem sBeren heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Jan soen wilner (wijlen) Peeter Ghijben elff lopen rogge jaerlix ende erffelicks pachts erffelijck ende alle jaer te gelden op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse daer den iersten betael dach aff weesen sal nu Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse naestcomende uit ende van een stuck lants acht lopensaet off daer omtrent begrijpende ghelegen inder parochie van Tilborch ter steden gheheijten aen die Hasselt aen die Cortte straet tussen erffe Mathijs vanden Eijnde alias Thijs Haijen deen sijde ende tussen die ghemeijnt van Tilborch dander sijde streckende vander Corte strate aldaer totter erffe Hanrick Cornelis Appels ut dicebat et promisit ut debitor principalis super se et bona sua habita et habenda warandiam (zoals hij zeide en heeft beloofd als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren) alsmen erffe sculdich is te waren ende alle commer aff te doen datum den xiiii novembris scabini Vet ende Ghijsbert Vermee anno xxi.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832