Menu

Documenten

Document R-1513-14-7911-23r

Gherit zoen wilner (wijlen) Jan Reijner Crillaerts zoen ende Adriaen zoen wilner (wijlen) Adriaen Reijner Crillaerts zoen elck hen ghedeelt ende recht in een stuck erffs tot weijen liggende ghelegen inde parochie vanTilborch ter stede geheijten aen die Hasselt dat heell stuck ghelegen tussen erffe Aert van Riel deen sijde ende tussen erffe Gherit Jan Wouters cum alijs (met anderen) dander sijde streckende vande ghemeijne waterlaet totte ghemeijne weegh toe aldaer ende welck ghedeelte hen comen is ut supra (als boven) (verstorven van Haijwijch Reijner Crillaerts dochter) als sij seede supportavit (heeft overgegeven) Janne Ghijsbrechts zoen van Ghierl tot behoeff sijne wittige voer kijnderen die Jan vercregen hadde bij Eva dochter Adriaen Reijner Crillaerts zoen voers et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij ende allen commer aff te doen datum scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832