Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1557-14-7948-11v

Bekend zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Jan Claes Verhoeven als man en momber van Hadewig suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Gherit Hagaerts aan de ene zijde en Anthonis Jan Gherit Hermans aan de andere zijde en ze hebben van zekere erfenissen een zekere erfruil en erfwisseling gedaan en gemaakt zoals hierna volgt.
Tengevolge hiervan zal deze Jan van de voors Anthonis hebben, houden en erfelijk bezitten twee stukken land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Hasselt in die Tetenbraeck in alle grootte als die aldaar gelegen zijn, het ene stuk tussen:
erfenis van Herman Gherit Hermans een zijde
erfenis van Marike weduwe van Jan Daniel van Boerden met haar kinderen ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen een einde
het ander stuk land voors, hierna volgende en de erfenis van Daniel Gherit Hermans ander einde,
welk ander stuk land voors liggende is aldaar tussen:
erfenis van Herman Gherit Hermans voors een zijde en ook aan een einde
erfenis van deze Herman voors, van Jan van Ghierl en van nog meer anderen en het eerste stuk voors ander zijde
erfenis van Daniel Gherit Hermans voornoemd ander einde
ut Anthonius predictus dicebat (zoals Anthonis voornoemd zeide).
Op welke twee stukken land voors de voors Anthonis vertegen heeft ten behoeve van Jan Claes Verhoeven voors als man en momber van zijn huisvrouw voors en hij heeft dat overgegeven en opgedragen op de manier die daartoe gewoonte is, terwijl deze Anthonis voors beloofde als hoofdelijk schuldenaar op zich en op al zijn goederen etc warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) en deze erfruil en dit vertijen, overgeven en opdragen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Jan voors een gemeijne voetpad, naast het ene stuk en op het einde van het andere stuk land lopende, moet dragen en onderhouden naar oude gewoonte.
Datum de 22e juni schepenen Meijnaerts en Berijs.

Hiertegen zal de voors Anthonis van de voors Jan als man en momber van zijn huisvrouw voornoemd hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk heiveld gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schoten bij Lievegoer, in alle grootte zoals het aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Korstiaen Willem Stelaerts met zijn kinderen een zijde
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Ghierl met zijn kinderen ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
de gemeijne stroom genaamd die Leije ander einde
prout dictus Joannes dicebat (zoals de voornoemde Jan zeide).
Op welk stuk heiveld voors Jan voors als man en momber van Hadewig suae uxoris (zijn huisvrouw) voors vertegen heeft ten behoeve van Anthonis voors en hij heeft dat overgegeven en opgedragen op de manier, die daartoe gewoonte is, terwijl deze Jan voors beloofde als hoofdelijk schuldenaar super se et bona etc warandiam more solito (op zich en zijn goederen etc te waren zoals gebruikelijk) en deze erfruil en dit vertijen, overgeven en opdragen voors altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te zullen doen houden beide etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen behalve dat Anthonis voors 'sHeren schouwen van de Leije voors moet onderhouden naar oude gewoonten.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1557, juni 22

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832