Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1683-14-8024-170v

Maria Janssen van Heijst, cedit aen ende ten behoeve van haaren broeder Adam Janssen van Heijst, het derdepaert in een wooningsken, met de erve daer aenleggende, groot int geheel ontrent een loop: gestaen ende gelegen aen Hasselt alhier koomende oost Hendrick Bernevelts, suijt den cooper, west de gemeene straat, en noort Gerit Jan Anthonissen los en vrij, uijtgenoomen ses duijten chijns s'jaers aen de geswoorens alhier, ende heeft etc., geloovende etc., pro ut in forma, actum 31 augustij 1683, coram schabinij Scholt relatu Burght,

Cooppen 30 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832