Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-75v

Juffr. Maria van Nunen naergeblevene weduwe van Jan Cornelis vanden Merbergh, geassisteert met ondergenoemde schepen, heeft vercocht, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Gerrit Jan Anthonissen een parcheel saeijlant groot drije loop offte daer ontrent, nochtans etc. gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt comende oost Peeter Goijaert Heerden, suijt de cooper, west de weduwe Goijaert Jan Anthonissen ende noort den cooper, los ende vrij, uijtgenomen te onderhouden alle wegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. pro ut in forma, actum den 17 september 1680. Coram scabini de Wit et ... van de Sande.

Cooppenn: 350 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832