Menu

Documenten

Document R-1543-14-7934-48r

Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan Sijmon Reijnkens ten behoeve van Heijlke weduwe van Anthonis Willem Zegers een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 karolus gulden en 3½ stuiver, elke karolus gulden van 20stuivers, te betalen elk jaar erfelijk met lichtmis uit een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 15 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt tussen:
erfenis van Gherit Jans van Boerden en anderen een zijde
erfenis van Gherit Hermans en anderen ander zijde
erfenis van Ariaen Michiel Roelofs een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd de Bergeacker, groot 9 lopensaet, gelegen in de parochie voors. in die Hasseltsche ackeren tussen:
erfenis van Wouter Jans een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
erfenis van Goijaert Aerts ander einde.

Staat te los altijd met lichtmis met 75 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, met sint Jansmis tevoren op te zeggen.

1543, februari 17

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832