Menu

Documenten

Document R-1728-14-8190-139r

Michiel Adriaen Reijnders cedit aen Adriaen Adriaen Maes een parceel ackerlandt groot twee en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt, aldaer aent Creijven, oost Peter van Beurden, zuijd den H: Geest Armen alhier, west de straet, ende noord Peter Jan Mutsaers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den negen en twintigsten december seventien hondert acht en twintigh,

Cooppenn: 76 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832