Menu

Documenten

Document R-1562-14-7952-71v

Anna weduwe van wijlen Herman Gerit Hermans cum tutore (met haar voogd) legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgedragen) aan Dionijs haar zoon, aan Adriaen Jan Reijnen als man en momber van van Marie zijn huisvrouw en aan Jan Thonis Jan Adriaens en Dionijs Herman Adriaens als momber en toeziener van Aleijda, Lucia, Geritke en Jenneke, gezusters, kinderen van wijlen Herman en van Anna voornoemd ten behoeve van deze kinderen voors, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht daarvan dat ze had en bezat in alzulk deel, recht, actie en toezeggen in een stede, te weten het vierde deel in een huis, hof, schuur, schop met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch, ter plaatse genaamd aende Hasselt, op alle manieren en zoals Herman haar man dit vierde deel gekocht en erfelijk verkregen had van Jan Cornelis Wouters zoals zij zeide.
Et promisit super se (en ze heeft beloofd op zich) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en nooit meer vanwege het recht van vruchtgebruik daarnaar te talen of te laten talen voor geen enkel gerecht, geestelijk noch wereldlijk, en alle kommer en calangie van harentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis de voornoemde Denijs, Adriaen en de momber en toeziener van de voornoemde onmondige kinderen en ze hebben het voors vierde gedeelte wederom verkocht, overgegeven en opgedragen aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Wouters met afgaan en vertijen etc. Et promiserunt (en hebben beloofd) de voors Denijs en Adriaen op hen zelf en op al hun goederen en de momber en toeziener onder de verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen, hebbende en verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangie van hunnentwegen en vanwege Herman hun vader daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 10 februari, schepenen Reijnbouts en Ghierll.
Allatum (uitgemaakt)

1562, februari 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832