Menu

Documenten

Document R-1726-14-8189-301r

Adriaen Willems de Beer als in houwelijck hebbende Jennemaria Adriaen Verhoeven cedit aen Jan Cornelis Maes een parceeltje weijde groot twee loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Stockhasselt, aldaer oost de straet, zuijd den edelen Heer van Tilborgh, west Martinus Zeger Brock, ende noord de weduwe Johan Babtist Mutsaers. los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den een en dertigsten october seventien hondert ses en twintigh,

Cooppenn: 80 gulden voldaen.

Den selven cedit aen Norbertus Denis Hoirvoorts een parceeltie ackerlandt groot drie loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost Cornelis Jan Beris, zuijd h: Glavimans, west de straet, ende noord Cornelis Beris, los ende vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den een en dertigsten october seventien hondert ses en twintigh,

Cooppenn: 120 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832