Menu

Documenten

Document R-1556-14-7946-49r

Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem voorschr. legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hen toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in alle grootte als dat stuk land aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Jan de Vet beide zijden
erfenis van Peter Wouter Vermee een einde
erfenis van de kinderen van Peter Mathijs vanden Eijndt ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk tot zijn vijfde deel voor hem allemaal af te doen.
Datum et scabini ut supra.
(Datum en schepenen als boven).

Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet met afgaan en vertijen etc. een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hasselt in die Langhstraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren beide zijden
de voors. Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen .
Datum et scabini ut supra.
(Datum em schepenen als boven).

Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana, zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Creijenvenschestraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Jan de Vet een zijde
erfenis van Jan Claes Henrick Verhoeven ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk voor zijn vijfde deel allemaal af etc.
Datum et scabini ut supra.
(Datum en schepenen als boven).

Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem voors., legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk erf in weide liggende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Hoevensche Strate in alle grootte als dat stuk erf aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen en Gherit Adriaen Meeus een zijde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander zijde
de voors. Hoevensche straet een einde
erfenis van Gherit Adriaen Meeus en Herman Gherit Hermans, beiden voornoemd ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito dempto (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Dionijs, koper voors., uit de voors. twee vijfde delen moet gelden het twee vijfde deel in vier lopen rogge erfpacht te betalen aan Jan van Ghierl voors. en ook twee vijfde deel in ca zeven oirt stuivers grondcijns te betalen aan de Heer van Tilburg, terwijl de verkopers voornoemd verder beloven dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende elk voor zijn vijfde deel allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra.
(Datum en schepenen als boven).

1556, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832