Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1541-14-7932-52r

Ariaen dochter van wijlen Claeus Jan Peters Peter zoon van wijlen Jan Peters als momber en Gherit zoon van wijlen Denijs Jan Peijmans als toeziender van Gorijs, Jan en Claeus, gebroeders en Cornelia hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Claeus Jan Peters en diens vrouw Marij dochter van wijlen Denijs Jan Peijmans, verkopen aan Adam zoon van wijlen Cornelis Jan Sijmons een huis, hof, grond en erf, gelegen te Tilburg in dat Creijeven in die Postelstraet tussen:
de kinderen wijlen Ariaen Cornelis Hermans een zijde
Peter Thonis van Boerden ander zijde
de kinderen wijlen Ariaen Cornelis Hermans een einde
gemeijn straat ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks:
11 lopen rogge aan Daniel Cornelis Herman
½ braspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg
½ braspenning erfcijns aan de erfgenamen van Lucas van Amerzoijen.
34dt. en 1½ ortstuiver erfcijns aan Gherit Gherit Reijnen, die te los staan met 30 karolus gulden van 20 stuivers
1 karolus gulden erfcijns aan Peter Jan Peters te los met 16 karolus gulden.

Adam zoon van wijlen Cornelis Jan Sijmons bekent schuldig te zijn aan Ariaena dochter van wijlen Claeus Jan Peters en aan Peter Jan Peters en Denijs Jan Peijmans als momber en toeziener van de andere kinderen van wijlen Claeus Jan Peters de som van 80 karolus gulden van 20 stuivers over een jaar op al zijn goederen.

1541, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832