Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-206v

Dingena Daniel Gerit Huijben, weduwe van Jan Jan Antonis, ende Jenneken Jan Antonis cedit aen Huijbert Daniel Daniels een halff huijsken met den hoff groot ontrent een halff loopensaet, gestaen ende gelegen aent Creijven alhier, oost Hendrick van Heijst?, suijt de straet?, west Gerit van Doremael, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. actum den seven en twintighsten januarij 1699.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832