Menu

Documenten

Document R-1684-14-8025-127r

Sr. Francois Francken borger tot Breda, cedit, aen en ten behoeve van Niclaes van Gorp, een huijs, hoff, met de erffenisse daer aenleggende ende daer toe behoorende, groot ontrent vier en een halff loopensaet, sonder nochtans in eenige mate te willen gehouden sijn, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tusschen erffenisse oost ende west de gemeene straet, zuijt Jan Adriaens van Beurden, ende noort Daniel Adriaens van Beurden, los ende vrij, uijtgenoomen wegen etc. en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 16 xi 1684, coram Coupe rel: de Grand schepenen,

Cooppen 152:0:0Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832