Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1643-14-8004-135v

Peter sone wijlen Cornelis Jan Meuss, een stuck saijlants drie lopensaet ende vj roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Herman Cornelissoon van Heijst aen beijde de sijde aenliggende, streckende vande gemeijne strate totten erffenisse Willem Jan Peter Goijarts ut dicebat legitime etc. Peter sone wijlen Herman Corneliss van Heijst, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabinij ut supra (datum x julij 1643 scabinij Gilse et Baerdwijck).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832