Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-206r

Peter Mattijs Maas cedit aan Adriaan Mattijs Maas de helft in een huijs aanden westencant scheijdende op de graat van de schouw tussen dese ende de wederhelft ten oosten, met het gebruijck en onderhout van de put voor de eene helft met den hoff daar agter aan groot een halff lopensaat ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost en zuijt Jan Maas, west Laurens Maas, en noort Leendert van Gils, belast met tien duijten Ekelschot Chijns s'jaars voorts los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en alle verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijfftienden december seventien hondert vijff en veertigh.

Cooppenn: 190 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832