Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1550-14-7940-54r

Henrick zoon van wijlen Cornelis Henrick Laureijs heeft wettelijk en erfelijk vertegen ten behoeve van Kathelijn dochter van wijlen Peter Borchmans, samen met alle ondergenoemde brieven en recht is, op 50 stuivers per jaar die wijlen Cornelis zijn vader in zijn tijd jaarlijks hefte en men nog heft op Jan zoon van wijlen Jan Eelkens, die men noemt Jan de Scheerder, en zijn goederen gelegen in Tilburg aan die Hoeven, welke 50 stuivers jaarlijks voors. te los staan met 40 karolus guldens volgens schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn, zoals hij zei, en welke 50 stuivers per jaar voors. de voors. wijlen Cornelis Laureijs in de vorm van testament of uiterste wil vermaakt had aan Kathelijn dochter van wijlen Peter Borchmans, zijn tweede vrouw, zoals dat ook in schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt volkomen begrepen is, gelovende als schuldenaar super se et bona sua etc. dit vertijen, overgeven, afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer naar de voors. 50 stuivers per jaar noch ook naar de voors. 40 karolus gulden eens te talen noch te doen talen met geen enkel recht, geestelijk noch wereldlijk, en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.

1550, maart 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832