Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1559-14-7949-55v

Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Anna nagelaten weduwe van Adriaen Adriaen Zomers, dochter van wijlen Peter Mutsaerts, met Jacob de zoon van Jan Jan Sijmons, haar tegenwoordige man, en de voors Jacob als haar man en momber aan de ene zijde en Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen als momber van Adriaen en Cornelis, onmondige kinderen van wijlen Adriaen Adriaen Zomers en Anna voornoemd, waar zij zich sterk voor maakten en gelofte deden, aan de andere zijde, en ze hebben bekend gemaakt hoe zij samen en eendrachtig om beters wille en om onmin en tweedracht, die in toekomende tijden daaruit mocht komen te vermijden, betreffende de havelijke goederen, nagelaten door wijlen Adriaen Adriaen Zomers, een minnelijke deling, scheiding en vergelijk gedaan en gemaakt hebben zoals hierna volgt. Dat is te weten zij zijn overeen gekomen, dat Anna voors met de voors Jacob haar man, tot hun wil en verdoen zullen hebben en houden alle havelijke goederen voors, zowel roerend als onroerend, levende en andere, die ten tijde van het overlijden van Adriaen Adriaen Zomers in zijn naam en in die van Anna, zijn huisvrouw voors, bevonden zijn geweest, en ook die welke Anna voors nog tegenwoordig heeft en bezit, behalve hetgene wat Peter voors als momber en in de naam als voor haar heden ten dage afgedeeld heeft, en de voors Jacob zal daarvoor beloven en hij heeft bij deze beloofd als principaal schuldenaar aan Peter voors ten behoeve van de voors onmondige kinderen de somma van drie en veertig karolus gulden, per stuk tot twintig stuivers te rekenen, en daarvan jaarlijks te gelden en te betalen van elke gulden een braspenning als cijns, jaarlijks te verschijnen en te betalen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en dat uit en van alle havelijke en erfelijke goederen, die Jacob en Anna voors nu hebben en bezitten en nog later zullen mogen hebben en bezitten. Welke jaarlijkse cijns voors Jacob en Anna voors zolang zullen heffen en beuren alsook andere profijten en jaarlijkse pachten en cijnsen van alle andere renten en uitstaande penningen, die aan de voors Anna en haar kinderen vs toebehoren, zolang als zij haar voors kinderen zal onderhouden en zolang als het de voors Peter als momber gelieven zal deze bij haar te laten en te blijven. Als de voors kinderen van haar zullen scheiden en wegtrekken wanneer dat hun of enige van hen of hun momber voors niet gelieven zal langer bij hun moeder voors te blijven, dat alsdan de voors Jacob van de voors cijns gelijk ook van alle andere pachten, cijnsen en profijten, die aan de kinderen voors toebehoren, ook moet scheiden, behalve echter dat Anna voors daarvan zolang ze zal leven zal hebben en behouden het vruchtgebruik in de ene helft volgens het recht van de rechtbank van Tilborch, zoals dat behoort.
De partijen aan de ene zijde en de andere zijden voornoemd hebben elkaar beloofd deze deling, scheiding en dit vergelijk voors vast, gestendig en onverbrekelijk te onderhouden en elkaar ter zake van dien nooit meer te moeien, te molesteren of te porren in of buiten rechte op geen enkele manier, en alle kommer, hinder, stoot of calangies, die van de een voor de ander daarvan komt, naar verhouding af te doen, daarvoor hun persoon en al hun goeederen, presente en toekomende, verbindende zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).
Duplicatur si opus sit ambo (Er moeten copieën gemaakt worden voor beiden als dat nodig is.

1559, februari 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832