Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7946-8r

Anno XXXI heeft Willem Veramelvoert van het nabed uit de havelijke (goederen) gebeurd het derde deel één paar ossen 6 gulden, nog van 11 schapen gebeurd het derde deel van 35 st.
Hierop uitgegeven het derde deel van 36 gulden aan Goijaert Aerts.
Den vs. intressen afgelost een loop rogs 3½ gulden 5 st.
Nog tegen Goijaert Aerts inde brandschat 45½ st.
Item Willem heb 18 gulden van de Ven gebeurd en deze is gelegd in de brandschat van mijn huis.

Anno 38 is Margriet Willems dochter van d'Amervoert te huwelijk gekomen aan Cornelis Cornelis Wouters ende Willem heeft zijn dochter bewezen 5 lopensaat erfs.

Dit heeft Willem vs. also naar zijn beste verstand verklaard geschied te zijn voor schepenen Ghierl en Ghijben, ultima septembris anno 56.

En dat was toen verkocht door Engel mijn huisvrouw.

Anno 12 is Willem Jans Veramervoerts heiveld toegekomen aan Adriaen Hendrick de Haen dochter; hem is beloofd 60 gulden. Jan Veramervoert heeft onder genomen van dat Dongens Goet 100 gulden, hieraan afgelost 16 lopen rogge aan Agnees Adriaen Smolders aan Gherit Reijnen 9 lopen aan Heijn Stevens 5 lopen rogge; anno 13 heeft Willem zijn huwelijks goed ontvangen .....
Margriet Jan Veramervoert .... gestorven. Willem is proprietaris gekozen van in beuren, uitgeven land en pachten ....verkoper.
Anno 19 is Adriaen Willems gestorven.
Anno 22 heeft Willem zijn tweede huisvrouw genomen.
Anno 23 heeft Jan Veramervoert aan Margriet voordochter van Willem gevest 10 lopensaet erf voor 120 gulden met de wasdom met toestemming van zijn kinderen. Jan is gestorven.
Aert heeft van Willem zijn broer voor stee gebeurd 40 gulden. Nog de helft van 3 lopensaet land. Willem heeft de andere helft gehouden.
Cornelis, Willem en Aert hebben de beemd en de havelijke (goederen) in 3 delen gedeeld. Willem heeft 15 gulden van het voorbed aanvaard en aan de havelijke (goederen) gelegd.

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832