Menu

Documenten

Document R-1498-14-7897-11v

Aert Peter Nouwe soen heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Claus Steven Reijnen soen x lopen rogge jaerlics ende erflics pachs alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Vrouwe dach Lijchtmijsse uit ende van een stuck erffs gheheijten dat Bossch ghelegen in die parochie van Tilborch in die Creijvensche straet aen die Hasselt tussen erffe Aert Peter Nouwe soen aen beijen sijden streckende vande erffe Jan Reijnkens totte Creijvensche straet toe Item noch uit een stuck lands gheheijten die Hoge Weije daer aen ghelegen tussen erffe Aerts voers deen sijde ende tussen erffe Jan Reijnkens dander sijde streckende van eenen stede daer Peter Nouwe in bestorven was totte erffe de weduwe Peter sBeren ende haer kijnderen Item noch uit sijne gedeelt van eener stede huijs hoff daer wilner (wijlen) Peter in verstorven was Item uit ende van alsulcke versterf als hem van Elizabeth sijnre moeder besterven sal ... als hij seede ende promisit warandiam (heeft beloofd te waren) ende alle commer ende calangie daer op comende aff te doen date ..Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832