Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-207r

Lambregt Segers cedit aen Mattijs Janssen van Gils een parceel ackerlant groot twee loopensaten offte etc., gelegen onder dese heerlicheijt Tilborgh ter plaetse aende Hasselt achtert Creijven, oost Cornelis Beris, zuijd de weduwe Jan de Cocq, west Peter Embregt Maes, en noord den selven, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den vier en twintigsten junij seventien hondert negenthien,

Cooppenn: 100 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832