Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1545-14-7937-16v

Jenneke weduwe van Peter Willem sBeren met Jan zoon van wijlen Daniel Dries, haar huidige man, draagt over aan Cornelis haar zoon, Heijlke haar dochter, Peter Claeus Henricks als man van Willem en Willem Sijmon van Zon als man van Jenneke, dochters van Jenneke en wijlen Peter voors., haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat in een stukje land, groot ca 1 vierdevaets en ½ roede, gelegen te Tilburg in die Hasselt in Sterts Hoeve tussen:
Jenneke en haar kinderen een zijde en een einde
Herman zoon van wijlen Gherit Hermans ander zijde
Henrick Cornelis Appels ander einde.

De voornoemde Cornelis, Heijlke zijn zuster en Peter en Willem in de naam als boven verkopen het stukje land ut supra aan Herman zoon van wijlen Gherit Hermans.

1545, juni 30

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832