Menu

Documenten

Document R-1740-14-8192-110v

Deselve (Cornelis ende Josine broeder en suster meerderjarige kinderen wijlen Hendrick Pullens cum tutore, Johannes vanden Bergh als in houwelijck hebbende Geertruijd Pullens), cedunt aan Norbart Francken en Joris Janssen van Gorp een parceel bos groot twee L ofte etc. met de eijke boomen daar om en in staande gelegen onder Tilborg ter plaatse agter de Hasselt aldaar tende de Corte Straat, oost eenen wegt, zuijt de heij, west Jan Vermee, en noort de weduwe Jan Govert Swagemakers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en alle verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twaalfden januarij seventien hondert en veertig.

Cooppenn: en slagen f 147:10:0 voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832