Menu

Documenten

Document R-1537-14-7928-34v

Peter en Embrecht zonen van Jan Meeus, verkopen aan hun zuster Henrick Jan Meeus:
1. 2/3 deel van een stuk land, gelegen te Tilburg, aan dat Creijeven.
Belendingen: Dijmpna Arijaen Eelkens een zijde
Embrecht Jan Meeus ander zijde
Peter Jan Meeus een einde
gemeijn straet ander einde
2. 2/3 deel van een stuk land, gelegen te Tilburg in Sterts.
Belendingen: Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
Jan Wouters Vermee ander zijde
Arijaen Gerit Meeus een einde
Willem Veramelvoert ander einde
3. 2/3 deel van een weiland, gelegen te Tilburg in het Creijeven.
Belendingen: Gerit Reijnen een zijde
Peter Gerit Jan Maes Meeus een einde
gemeijn straet ander einde
Hieruit is te gelden jaarlijks:
2/3 deel van een erfpacht van ½ mud rogge aan verscheidene personen.
2/3 deel in 1 st. erfcijns aan Jacop Vermee.

Embrecht Jan Meeus en zijn zuster Henrick verkopen aan Peter Jan Meeus, hun broer, 2/3 deel van een stuk erf in land en weiland, gelegen te Tilburg in het Creijevenne.
Belendingen: Neel van Spaendonck een zijde
Cornelis Arijaen Eelkens ander zijde
Cornelis Wouter Jan Wouters een einde
gemeijn straet ander einde

Peter Jan Meeus en zijn zuster Henrick verkopen aan hun broer Embrecht Jan Meeus 2/3 deel van een stuk land, gelegen te Tilburg in het Creijeven.
Belendingen: Henrick Jan Meeus een zijde
Jan van Gierl ander zijde
Peter Jan Meeus een einde
die ghemeijn straet ander einde.

1537, januari 31

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832