Menu

Documenten

Document R-1748-14-8194-131r

Jan Janse Verhoeven als last en procuratie hebbende van Jan Adriaan Emmen weduwnaar en testamentaire boedelhouder van wijlen Maria Jan Mutsaers volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris Andries van der Burght en seekere getuijgen alhier inne dato 15 october 1725, volgens de procuratie daar van sijnde gepasseert voor den notaris Johan Adriaen van Meurs en seekere getuijgen alhier inne dato 29e meij 1748 op heden vertoont, cedit aan Peter Jan Opheij een parceel ackerlant groot twee L ofte etc., gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar aan de Langstraat, oost eenen waterlaat, zuijt Johannes Jan Cornelissen, west de straat, en noort Piternel Swagemakers, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc, pro ut in forma, actum den dartigsten meij seventien hondert agt en veertig.

Cooppenn: 125 gulden voldaan.

Denselven in qualiteijt als voor cedit aan Norbart Cornelis Leenhouwers een huisken met den hof daar aan, groot twintig roeden ofte daar omtrent gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaer aan de Langstraat, oost de straat, zuijt Leendert van Gils, west Laurens Maas, en noort Lambert Segers, uijtgenomen dat den constituant aan sig reserveert de vrij inwooninge inde camer met het gebruijck van ontrent seven roeden hof sijn leven lank gedurende, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartigsten meij seventien hondert agt en veertig,

Cooppenn: 110 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832